Voor uw gemeente?

De burgerkracht en het welzijn in uw gemeente

In de participatiemaatschappij van nu gaat het steeds meer over de samenredzaamheid van de inwoners. In buurten en wijken groeit de onderlinge hulp en tijd die mensen beschikbaar hebben om iets voor een ander te doen. Voor u als gemeente creëert deze nieuwe vorm van participatiesamenleving meer kansen dan ooit tevoren. Kansen om uw inwoners op een goede en gedegen manier te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun zorgvraagbehoefte. Het online buurtnetwerk van BuurtWelzijn helpt u hierbij!

Wij bieden een unieke kans waarbij u op een laagdrempelige en eenvoudige manier de bewoners in uw gemeente kan ondersteunen in hun samenredzaamheid. BuurtWelzijn koppelt vraag en aanbod in de buurten en wijken. Hierdoor zal het verlenen van informele zorg worden gestimuleerd. Dit resulteert in een hogere samenredzaamheid onder bewoners. Daardoor kan het onnodig gebruik van professionele hulp (voor algemene hulpvragen) worden overgenomen door informele hulp. Heel veel klusjes worden op deze manier vrijwillig gedaan.
Door vraag en aanbod te verzamelen op het platform van BuurtWelzijn worden de hulpbehoeften van de bewoners beter in kaart gebracht. Zo worden collectieve voorzieningen direct afgestemd op de hulpvragen. Waarschijnlijk kunnen niet alle vragen opgelost worden. Als gemeente ontvangt u periodiek een overzicht van de niet opgeloste vragen waardoor u de mogelijkheid hebt om preventief in te springen in buurten waar de samenredzaamheid nog moet groeien.

Om vraag en aanbod goed te kunnen koppelen en openstaande vragen op te lossen heeft de gemeente ondersteuning nodig van maatschappelijke organisaties. BuurtWelzijn biedt iedere maatschappelijke organisatie in de gemeente een basis infrastructuur aan, conform de functionaliteit van BuurtWelzijn, waardoor de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties onderling en de gemeente effectiever wordt.

Naast de financiële voordelen voor u als gemeente wordt met deze vorm van burenkracht de samenhang en betrokkenheid in de wijk vergroot, treedt er meer sociale controle op waardoor de veiligheid in de buurt toeneemt en kunnen inwoners door middel van de informele hulp langer zelfstandig wonen. Kortom een win-win situatie waarbij gemeente en haar inwoners allemaal iets opschieten. Wilt u meer weten over de precieze invulling? Bel of mail ons dan.