Over Buurtwelzijn

Lees meer over BuurtWelzijn. Klik op één van de onderwerpen.

Ontstaan van BuurtWelzijn

Stichting BuurtWelzijn is opgericht op 30 januari 2014 met als doel het vergroten van de samenredzaamheid in Nederland. De reden hiervoor zijn de veranderingen die vanaf 1 januari 2015 in het sociaal domein zijn doorgevoerd. De WMO is vanuit de overheid overgedragen aan de gemeenten. Hierdoor krijgt een gemeente een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan de samenleving. Daarnaast moeten zij nu passende ondersteuning bieden aan kwetsbare bewoners, zodat deze bewoners in staat zijn om langer zelfstandig te kunnen wonen door hulp uit het eigen sociale netwerk.

Kortom er wordt in dit nieuwe welzijn van ons gevraagd meer verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en voor elkaar. Kwetsbare bewoners zoeken hun hulp steeds dichterbij en worden hierdoor steeds meer afhankelijk van hun omgeving. Daarom wil BuurtWelzijn zich inzetten om buurtbewoners opnieuw met elkaar te verbinden, waardoor het vertrouwen in elkaar groeit en buren elkaar helpen naar een samenredzame buurt.

Onze doelen en intenties

Stichting BuurtWelzijn staat voor het bevorderen van samenredzaamheid. Dit doet zij door zowel online als offline activiteiten in de buurt te organiseren waardoor buurtbewoners met elkaar in contact komen en zo vertrouwen en verbondenheid opbouwen. Hierbij gaat BuurtWelzijn uit van de kracht van de buurt waarin buurtbewoners zelf verantwoordelijkheid dragen voor het vergroten van de wederkerigheid in hun eigen buurt. De website van BuurtWelzijn is hierin het middel om vraag en aanbod in de buurt samen te laten komen. Daarnaast biedt de website een overzicht van het actuele buurtnieuws, buurtgroepen en activiteiten die in de buurt georganiseerd worden. Kortom de website is het online middel waarop alles wat er offline in de buurt gebeurt samenkomt.

De website is voor iedere inwoner van Nederland gratis te gebruiken. Wij benaderen maatschappelijke organisaties uit het welzijn, de zorg en gemeente, zodat het sociale netwerk in de buurt wordt versterkt met professionals. Ook proberen wij de gemeente zelf bij het gehele proces te betrekken. Door een betere scheiding tussen formele en informele zorg worden de zorgkosten in toom gehouden en kunnen wij ervoor zorgen dat de gemeente werkt aan zorgpreventie.

ANBI Stichting BuurtWelzijn heeft een ANBI status. Met de gelden van de stichting investeren wij in het continue verbeteren van ons platform en daarnaast een sterk offline programma die allebei bijdragen en elkaar versterken in het vergroten van de samenredzaamheid in buurten.

De stichting wil deze investeringen dekken vanuit giften van fondsen, Founding Fathers, subsidies en overige schenkingen die ons doel onderschrijven.

Onze doelen op een rij:
 Sociale contacten in de eigen buurt nemen toe.
 Het vertrouwen in elkaar neemt toe.
 Wederzijdse hulp onder buurtbewoners groeit.
 Inwoners kunnen zelf meer en zijn onafhankelijker.
 Inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
 Mantelzorgers worden meer ontlast.
 De informele zorg is betaalbaar en aanbevelenswaardig.
 Inactieve burgers kunnen werken aan hun competenties.
 De leefbaarheid en de veiligheid in de buurt neemt toe.
 Het gevoel van welzijn komt op een hoger niveau.

In de stichting BuurtWelzijn wordt het beleid bepaald door het stichtingsbestuur in samenwerking met de raad van advies. Het meest recente beleidsplan is daar een uitvloeisel van. Hier kunt u het inzien. Voor inzage in de meest recente Jaarrekening klik hier.

Participatieladder

De opbouw van een sociaal netwerk in de buurt gaat volgens BuurtWelzijn stapsgewijs. Daarom heeft BuurtWelzijn de participatieladder ontwikkeld. Deze ladder bestaat uit 5 stappen met als einddoel het bevorderen van de samenredzaamheid in een buurt. Samenredzaamheid betekent dat jij voor jouw hulp in jouw eigen netwerk terecht kunt. Om samenredzaamheid te bevorderen is het nodig om het netwerk van elkaar te vergroten. Dit netwerk wordt alleen vergroot als het vertrouwen in elkaar stijgt. Vandaar dat de vijf stappen samenhangen met de mate van vertrouwen in de buurt.
participatieladder Stap 1: Elkaar leren kennen. Op het moment dat jij een profiel aanmaakt zie jij wie er lid zijn in jouw buurt. Het is mogelijk om buurtgroepen te vormen met buurtgenoten die zich voor dezelfde onderwerpen interesseren. Verder heb jij inzage in de buurtagenda en ontvang jij wekelijks een buurtnieuwsbrief met de meest actuele berichten in jouw buurt. Deze nieuwsbrief vullen jij en jouw buurtgenoten zelf door nieuws, vraag, aanbod en activiteiten te plaatsen. Iedere buurtbewoner kan zijn persoonlijk profiel invullen, zodat jullie elkaar nog beter leren kennen.
Stap 2: Samen activiteiten doen. Door in de buurt activiteiten te ondernemen groeit het onderlinge vertrouwen en wordt het sociale netwerk van een inwoner vergroot. Deze activiteiten worden online gedeeld in de buurtagenda. Ook kunnen er online buurtgroepen worden opgericht om bepaalde activiteiten te organiseren. In het buurtnieuws promoten jullie de buurtactiviteiten om zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken.
Stap 3: Elkaar helpen. Het vertrouwen in buurtgenoten groeit, waardoor zij elkaar meer en meer helpen met de kleine klusjes. Misschien kan jij jouw buurman helpen door een grasmaaier uit te lenen of is jouw buurvrouw heel opgelucht wanneer jij aanbiedt om boodschappen voor haar te halen. Al jouw aanbiedingen kan jij plaatsen bij aanbod en alle vragen in de buurt vind jij onder vragen.
Stap 4: Voor elkaar zorgen. Buurtbewoners durven steeds meer van elkaar te vragen, omdat ze de drempel van kleine klusjes over zijn. De vragen gaan nu over in echte zorgvragen. Hierbij gaat het niet om specialistische/formele zorg, maar om sociale/informele zorg. Buurtbewoners krijgen meer oog voor elkaar en mantelzorgers kunnen worden ontlast.
Stap 5: Samenredzaamheid. De kwetsbaren en hulpbehoevenden zijn nu beter in staat hun zorgbehoefte aan buurtgenoten duidelijk te maken. Het sociale netwerk van de kwetsbaren is gegroeid, waardoor zij meer op hun eigen netwerk kunnen terugvallen als er iets aan de hand is. De samenredzaamheid in de buurt groeit en kwetsbare buurtbewoners wonen nu zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving.

Het team achter BuurtWelzijn
oliver

“Met passie voor mensen zet ik me in voor een sociale en evenwichtige buurt.”

Oliver Verzuu,
directeur

LinkedIn profiel Oliver Verzuu
wim

“Door BuurtWelzijn weten mensen weer wat er in hun buurt gebeurt. Ik hoop met mijn rol als voorzitter een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de Nederlandse buurten en mensen meer te laten participeren.”

Wim Kroon,
Voorzitter

LinkedIn profiel Wim Kroon
hans

“Meehelpen te zorgen dat we onze sociale verzorgingsstaat omvormen naar een warme samenleving waarin we weer wat voor elkaar over hebben, waarmee we ook de tweedeling in de maatschappij proberen te voorkomen. Dat is waar ik de komende 20 jaar mee bezig wil zijn.”

Hans van der Kooij,
Raad van Advies

LinkedIn profiel Hans van der Kooij
jaap

“Omzien naar elkaar in buurt of wijk maakt niet alleen de ander, maar ook jezelf erg rijk.”

Jaap van der Kooij,
Penningmeester

LinkedIn profiel Jaap van der Kooij
pascale

“Ik vind het mooi hoe we met BuurtWelzijn de mensen in de buurt weer dichter bij elkaar brengen”

Pascale Kooiman,
Secretaris

marit

“Ik ben aan mijn studie sociale psychologie begonnen om met mijn opgedane kennis mensen te helpen en te motiveren om samen een mooiere maatschappij te creëren. Waar beter te beginnen dan bij je eigen buren?”

Marit Oude Engberink,
team BuurtWelzijn

LinkedIn profiel Renske Middelham
In de stichting BuurtWelzijn wordt het beleid bepaald door het stichtingsbestuur in samenwerking met de raad van advies. Het beleidsplan 2017-2020 is daar een uitvloeisel van.