Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsclausule (disclaimer) van BuurtWelzijn

Stichting BuurtWelzijn doet haar uiterste best om de informatie op de website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onjuist of niet actueel zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan Stichting BuurtWelzijn niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of onjuistheden hierin of wegens activiteiten en gevolgen die via deze site tot stand komen. Wij stellen het zeer op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt via  info@mijnbuurtwelzijn.nl

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor teksten, beeldmateriaal en logo's. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen (zakelijke) doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan Stichting BuurtWelzijn info@mijnbuurtwelzijn.nl.