Blog

Blog

Participatiesamenleving - Stand van zaken

Bron: Marit - 23-10-2017
Zoals NOS in het artikel ‘Do’s en dont’s in de participatiesamenleving’ aangaf, is de participatiesamenleving zoals onze koning hem vier jaar geleden benoemde nog niet in zicht. ‘Slechts’ 100.000 Nederlanders hebben de handschoen opgepakt. Nog niet het resultaat dat we willen bereiken. Onderzoeksbureau Movisie vertelt over de huidige stand van zaken rondom het proces dat wij participatiesamenleving noemen. Om de participatiesamenleving onomkeerbaar te maken is het nodig dat minimaal 20% van de bevolking mee doet. Dit is omgerekend 3,4 miljoen inwoners die een rol moeten gaan spelen in burgerinitiatieven. Er is helaas weinig zicht op het totaal aantal burgerinitiatieven dat onze maatschappij kent, omdat veel initiatieven kleinschalig zijn en daarom nergens staan geregistreerd. NOS schetst dan ook een positief beeld waarin zij aangeven dat er veel goed gaat, maar dat er meer kansen zijn om te benutten. Movisie geeft advies aan de overheid over de speerpunten om inwoners te stimuleren actief mee te doen in de maatschappij. Zorg als overheid voor een vangnet voor de meest kwetsbare burgers, geef mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning en stimuleer en vooral faciliteer burgerinitiatieven. Wilt u het hele artikel lezen? Ga dan naar: https://www.movisie.nl/artikel/participatiesamenleving-anno-2017-volop-kansen

Delen