Blog

Blog

Langer zelfstandig thuis wonen

Bron: Marit - 14-02-2018
Afgelopen jaar ging er veel aandacht naar de groep ouderen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis zitten. Nu mist de aandacht voor ouderen die nog wel zelfstandig thuis wonen. Socialevraagstukken.nl geeft namelijk aan dat het merendeel van de 85 jarigen en zelfs de 90 tot 95 jarigen nog in eigen huis wonen. Wat is er nu voor nodig voor deze groep mensen om op een goede manier thuis te kunnen blijven wonen? Socialevraagstukken.nl gaf hierin 3 voorwaarden aan, die naar voren kwamen in een onderzoek waarin 1768 65-plussers 14 jaar werden gevolgd. Deze delen wij graag met jullie. Een goede gezondheid. Vanzelfsprekend is een goede gezondheid een belangrijke voorwaarde om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zo gauw een diagnose wordt gesteld van een chronische aandoening of functiebeperking is de kans groot dat de 65-plusser al snel in een verzorgings- of verpleeghuis eindigd. Een sociaal netwerk. Een sterk sociaal netwerk staat centraal in het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zo woont na 14 jaar nog ⅔ van de ouderen met een groot sociaal netwerk thuis tegenover minder dan de helft van de ouderen die over een klein sociaal netwerk beschikken. Een gevoel van eigen regie. Het gevoel dat men zelf nog kan beslissen over je leven, zorg en ondersteuning daarbij speelt een belangrijke rol in het langer zelfstandig wonen van ouderen. Van de ouderen die weinig regie ervaren woont 10% minder nog zelfstandig thuis na 14 jaar dan de ouderen die wel een sterk gevoel van eigen regie hebben. Onze organisatie richt zich voornamelijk op het stimuleren van de laatste twee voorwaarden. Het vergroten van het sociale (buurt)netwerk binnen deze doelgroep én het versterken van een gevoel van eigen regie. Hiermee ondersteunen wij ouderen om langer zelfstandig in hun eigen buurt te wonen. Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@mijnbuurtwelzijn.nl.

Delen